חזרה לנהיגהללא חרדה

עד כאן היציאה שלי מהארון בפני הפייסבוק על כך שיש לי חרדת נהיגה.
ועכשיו נדבר על תומר